SOLO [DUTCH] Dante's hel door Dante Alighieri-mas

Upcoming books being recorded by a solo reader
Dvdvorle
Posts: 33
Joined: April 18th, 2020, 7:36 am
Location: The Netherlands

Post by Dvdvorle » July 17th, 2020, 10:08 am

Dante's hel door Dante Alighieri (1265 - 1321). Vertaald door Hein Boeken (1861 - 1933)


Het doel van deze vertaling is den Nederlandschen lezer in kennis te stellen met den volledigen inhoud van Dante’s Gedicht. De vertaling is zooveel mogelijk woordelijk, kan dus ook als handleiding dienen bij het lezen en bestudeeren van den oorspronkelijken, Italiaanschen tekst.

De vertaling is in Proza.

Waarom? Omdat de woorden, waarin het Gedicht vervat is, den dichter werden ingegeven in het scheppingsoogenblik door de volheid zijner fantasieën, gevoelens en gedachten zelve. Ook in het practisch-onmogelijke, maar theoretisch stelbare geval dat de vertaler evenzeer vervuld ware als de dichter van hetgeen uitgedrukt moet worden, zoude het onmogelijk zijn, dat de tweede, de Nederlandsche dichter kwam tot een uitdrukkingsvorm, die ook maar eenigszins gelijkliep met den vorm door den eersten, den Italiaanschen dichter gevonden. Dante zelf zegt op [VIII]dit stuk: „En daarom wete een ieder, dat geen enkele zaak, door den band der muziek harmonisch uitgedrukt, uit hare eigene taal in eene andere kan worden overgebracht, zonder dat men al hare zoetheid en harmonie verbreke. ( H.J. Boeken)
 1. Tekstbron (lees alleen van deze tekst!): https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=dant001divi01
  .
 2. Gewenste soort van proefluisteren (Lees a.u.b. de PL FAQ): standard
  .
  NOTA BENE: Beste solist, we willen voorkomen dat onze zwaarbelaste server volstroomt met bestanden van projecten die nooit af komen omdat de inspreker verdwenen is. Laat ons daarom alsjeblieft tenminste één keer per maand weten dat je er nog bent, en nog van plan bent het project af te maken. Doe dit door het plaatsen van een berichtje in deze forumdraad. Zelfs als het je niet gelukt is om iets nieuws in te spreken, willen we graag van je horen. Als we drie maanden niets van je gehoord hebben, zou je project omgezet kunnen worden in een groepsproject. Bestanden die je al hebt ingestuurd zullen dan in dat groepsproject gebruikt worden. Als er nog geen bestanden zijn, zal het project verwijderd worden van het forum (neem dan contact op met een admin om te kijken of het hersteld kan worden als je later van gedachten verandert).

  Wilt u a.u.b. geen bestanden downloaden van lopende projecten (tenzij u medewerker bent van het project). Onze servers hebben niet voldoende capaciteit om grote hoeveelheden verkeer af te handelen. Wacht tot de voltooiing van het project. Bedankt!

  Magic Window:  BC Admin =
  =
 3. Voeg de volgende tekst toe aan het begin en eind van ieder bestand:
  Laat niet meer dan 0.5 tot 1 sec stilte aan het begin van je opname!
  Aan het begin van het EERSTE bestand (intro):
  • Hoofdstuk [number] van Divina commedia - Hel. Dit is een LibriVox opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar librivox PUNT org
  • Als je wilt voeg je toe:
   Opname door [jouw naam], [stad, je blog of podcast of webadres]
  • Zeg:
   Divina commedia - Hel, door Dante Alighieri. Vertaald door Hein Boeken [Hoofdstuk]

  .
  Als begin van de tweede en volgende opnamen mag je ook kiezen voor dit ingekorte intro
  • Hoofdstuk [nummer] van Divina commedia - Hel door Dante Alighieri. Vertaald door Hein Boeken. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten.
  • Als je wilt voeg je toe:
   Opname door [jouw naam], [stad, je blog of podcast of webadres]
  • Indien van toepassing, zeg:
   [hoofdstuk titel]
  .
  Einde van de opname:
  • Zeg aan het einde van de opname:
   Einde van [hoofdstuk]
  • Als je wilt voeg je toe:
   Opname door [jouw naam], [stad, je blog of podcast of webadres]
   .
  • Voeg extra toe bij het einde van het boek:
   Einde van Divina commedia - Hel, door Dante Alighieri. Vertaald door Hein Boeken

  Voeg ~5 seconden stilte toe aan het einde van je opname.
  .
 4. Voorbeeld bestandsnaam hel_##_alighieri_128kb.mp3 (alles in kleine letters) waar ## staat voor het sectie-nummer. (e.g. hel_01_alighieri_128kb.mp3)
  .
 5. Overdracht van bestanden (opnamen die klaar zijn)
  Vergeet niet om een post te maken als je een bestand hebt ingestuurd. Geef ook de lengte op van het bestand (tijdsaanduiding: mm:ss) en de gegeven link
  • Stuur je bestand op met de LibriVox Uploader: https://librivox.org/login/uploader
   Image
   (Als je de afbeelding hierboven niet kunt lezen, stuur een berichtje naar een admin)
  • Je zult de MC moeten kiezen; voor dit project is dat: maryannspiegel
  • Kopieer de link die deze Uploader je geeft in een berichtje in deze forumdraad.
  • Als dit niet werkt, of als je vragen hebt: meer informatie hier (in het Engels): How To Send Your Recording wiki page
  .
 6. Heb je vragen?
  Plaats hieronder een bericht
Dominique - always open for CC!

Dvdvorle
Posts: 33
Joined: April 18th, 2020, 7:36 am
Location: The Netherlands

Post by Dvdvorle » July 17th, 2020, 10:37 am

Hi,

Ik heb een paar vragen (p.s. please let me know if this should be in English or not)
 1. Er is ook een gutenberg project entry van dit boek, maar ik prefereer het lezen uit de PDF van dbnl. Weet niet of er een voorkeur is voor de gutenberg variant vanuit Librivox?
 2. Ik wil graag dat het boek te beluisteren is zonder dat deze telkens onderbroken wordt door de voetnoten/aantekeningen. Aan het eind (sectie 35) zal ik de aantekening in zijn geheel opnemen. Maar eigenlijk zou ik deze aantekeningen ook op willen delen per hoofdstuk zodat de aantekeningen makkelijker te vinden zijn. Alleen krijg je dan wel heel kleine audiobestanden.. Weet niet of dat bezwaarlijk is? Ik heb kort gezocht naar hoe andere projecten hiermee omgaan, maar kon er niet veel over vinden, tips hierover hoor ik graag :)
 3. Over regelnummers: ik wil niet telkens de regelnummers oplezen, maar er wordt in het boek regelmatig verwezen naar regelnummers. Zowel in de inleidingen van de canto's als in de aantekeningen. Hoeveel 'vrijheid' heb ik om hier iets losser mee om te gaan?

  Mag ik bijvoorbeeld bij de de derde zang zeggen "Eerste helft gaat over 'De poort [...]' de twee helft gaat over 'De zielen ter overvaart [...]'" ipv "Regel 1 t/m 69 'De poort [...]' regel 70 t/m einde 'De zielen ter overvaart [...]'"?

  En mag ik bij de aantekening de betreffende regel opnieuw voorlezen om meer context te geven ipv een regel te noemen?
 4. Op dbnl staat dit boek met als titel "Divina commedia. Hel", op gutenberg als "Dante's hel". Ik denk dat de laatste kloppender is, maar laat me graag verbeteren...
Ik hoor het graag. Heb ontzettend veel zin in dit project ^^
Dominique - always open for CC!

MaryAnnSpiegel
LibriVox Admin Team
Posts: 15924
Joined: February 23rd, 2009, 4:37 pm
Location: Chicago, IL

Post by MaryAnnSpiegel » July 18th, 2020, 8:44 am

Dominique,

I would be happy to MC this for you. Let me go through your questions and provide answers. I don't speak Dutch, but have the benefit of google translate ... so it doesn't matter to me what language you write in, as long as it's ok if I write my answers in English. :wink:

MaryAnn

MaryAnnSpiegel
LibriVox Admin Team
Posts: 15924
Joined: February 23rd, 2009, 4:37 pm
Location: Chicago, IL

Post by MaryAnnSpiegel » July 18th, 2020, 9:18 am

Dvdvorle wrote:
July 17th, 2020, 10:37 am
Hi,

Ik heb een paar vragen (p.s. please let me know if this should be in English or not)
 1. Er is ook een gutenberg project entry van dit boek, maar ik prefereer het lezen uit de PDF van dbnl. Weet niet of er een voorkeur is voor de gutenberg variant vanuit Librivox?
  .
  Yes, it's ok to read from the dbnl PDF. I see the publication date printed on p 5 of the scan and can use that to confirm that you are reading from a public domain source.
  .
 2. Ik wil graag dat het boek te beluisteren is zonder dat deze telkens onderbroken wordt door de voetnoten/aantekeningen. Aan het eind (sectie 35) zal ik de aantekening in zijn geheel opnemen. Maar eigenlijk zou ik deze aantekeningen ook op willen delen per hoofdstuk zodat de aantekeningen makkelijker te vinden zijn. Alleen krijg je dan wel heel kleine audiobestanden.. Weet niet of dat bezwaarlijk is? Ik heb kort gezocht naar hoe andere projecten hiermee omgaan, maar kon er niet veel over vinden, tips hierover hoor ik graag :)
  .
  Reading footnotes is optional - at the readers discretion - so you can include them all, include only those that are particularly interesting, or leave them all out. How to read them is a challenge because they are linked to line numbers in the poems. I suggest that you make each canto as a separate audio file, and read the corresponding notes for that canto at the end of that audio file. This way, they are easy to find (because they are with the text they relate to) and easy for a listener to skip because nothing follows them.

  I suggest you read them as follows: "Notes - Eerste Zang. Line 1, [text quoted in italics] [short pause] [explanation in note]. [short pause] Line 17, Die planeet [short pause] [explanation in note], etc." That is similar to the approach I took in a bible commentary -- if you want to hear how it goes, check out this project, section 1, where the notes start at 7:50. https://librivox.org/expository-thoughts-on-the-gospels-st-john-vol-1-by-j-c-ryle/ Starting with the line number gives the listener an idea whether the note relates to the beginning, middle or end of the canto. And the text quoted at the beginning of the note tells the listener just what is being explained. So I think an interested listener will be able to understand the notes quite well, and they can go back and listen to the canto again if they want to hear the word/phrase in context.

  .
 3. Over regelnummers: ik wil niet telkens de regelnummers oplezen, maar er wordt in het boek regelmatig verwezen naar regelnummers. Zowel in de inleidingen van de canto's als in de aantekeningen. Hoeveel 'vrijheid' heb ik om hier iets losser mee om te gaan?

  Mag ik bijvoorbeeld bij de de derde zang zeggen "Eerste helft gaat over 'De poort [...]' de twee helft gaat over 'De zielen ter overvaart [...]'" ipv "Regel 1 t/m 69 'De poort [...]' regel 70 t/m einde 'De zielen ter overvaart [...]'"?

  En mag ik bij de aantekening de betreffende regel opnieuw voorlezen om meer context te geven ipv een regel te noemen?
  .
  On poetry, you don't read the line numbers. As to the comments before each canto, we read the book as written, even if that means it sounds a bit odd, or is a bit difficult to follow, to a listener. I think if you read the comments referencing "lines 1-69" and "lines 70 to the end", the reader will understand that the second comment relates to the second half of the canto without needing to change what the author/translator wrote ...
  .
 4. Op dbnl staat dit boek met als titel "Divina commedia. Hel", op gutenberg als "Dante's hel". Ik denk dat de laatste kloppender is, maar laat me graag verbeteren...
  .
  Well, we prefer to stay with the title that the author/translator gave the book. In our catalog, the other versions of this work are titled "The Divine Comedy - The Inferno" or La Divina Comedia - Infierno", or "Die göttliche Komödie - Die Hölle", so let's stick with that format for the Dutch version.
.
Ik hoor het graag. Heb ontzettend veel zin in dit project ^^

Dvdvorle
Posts: 33
Joined: April 18th, 2020, 7:36 am
Location: The Netherlands

Post by Dvdvorle » July 19th, 2020, 3:41 am

Hi MaryAnn,

That would be great, thanks :-) And thank you for the extensive answers and link to your example. I think reading the notes that way won't be too intrusive indeed. And actually, looking at the notes again, they aren't as long as I thought they were on first viewing. Mostly the notes on the first and second canto's are quite extensive, but they're not representative of the length of all notes.

And in keeping with the title format, "Divina commedia. Hel" would be the better option indeed.
Dominique - always open for CC!

MaryAnnSpiegel
LibriVox Admin Team
Posts: 15924
Joined: February 23rd, 2009, 4:37 pm
Location: Chicago, IL

Post by MaryAnnSpiegel » July 19th, 2020, 7:10 am

Dominique,

OK, Your MW is set up.

For a solo project, you are the Book Coordinator. That means you fill out the Magic Window and post your links and times in the window when you upload your files.

You'll need to start by logging into the magic window. Instructions are in the BC How-to; and this is a more detailed version of the First Login instructions (with pictures!) Please be sure to read all of the BC How To document, as that will give you more information on your role as a BC.
Note that passwords for the magic window and the forum are not connected. You can use the same password in both places (I think a lot of people do), but if you change it on one system, it won't affect the password on the other system.

Next, you'll need to start entering section (or chapter) titles. I've entered the first couple to get you started.

Then you are ready to start recording. When you upload a section, it's your responsibility to add the link and duration (mm:ss) to the Magic Window. Link from the uploader goes in the "listen URL" column, duration goes in the "notes" column. Then be sure to post in the thread that a new section is ready for PL so your DPL knows there is something new.

We won't worry about a DPL just yet - folks often see new projects and volunteer to listen before anything is posted. If no one sees this, we will advertise once you have a section or two ready to listen to.

If you have questions, or if you have any trouble with the instructions in the BC how to, please post and we'll work through it together. There is a bit of a learning curve when you do your first solo. You've picked a book you're excited about so it should be a manageable and enjoyable process for you.

MaryAnn

Dvdvorle
Posts: 33
Joined: April 18th, 2020, 7:36 am
Location: The Netherlands

Post by Dvdvorle » July 20th, 2020, 2:08 pm

Thank you MaryAnn!

Section 1 is ready for PL ^^
Dominique - always open for CC!

Dvdvorle
Posts: 33
Joined: April 18th, 2020, 7:36 am
Location: The Netherlands

Post by Dvdvorle » July 25th, 2020, 3:45 am

Section 2 is ready for PL!
Dominique - always open for CC!

MaryAnnSpiegel
LibriVox Admin Team
Posts: 15924
Joined: February 23rd, 2009, 4:37 pm
Location: Chicago, IL

Post by MaryAnnSpiegel » July 25th, 2020, 8:37 am

That's great Dominique. I've posted an advert for a DPL.
viewtopic.php?f=21&t=81634
MaryAnn

Dvdvorle
Posts: 33
Joined: April 18th, 2020, 7:36 am
Location: The Netherlands

Post by Dvdvorle » July 26th, 2020, 6:31 am

Thanks MaryAnn.

Section 3 is ready for PL as well.
Dominique - always open for CC!

Dvdvorle
Posts: 33
Joined: April 18th, 2020, 7:36 am
Location: The Netherlands

Post by Dvdvorle » August 2nd, 2020, 9:15 am

And section 4 is also ready. More than 20 names in this one! Hopefully I'm not too far off with my pronunciation ^^'
Dominique - always open for CC!

MaryAnnSpiegel
LibriVox Admin Team
Posts: 15924
Joined: February 23rd, 2009, 4:37 pm
Location: Chicago, IL

Post by MaryAnnSpiegel » August 2nd, 2020, 2:43 pm

Wow! :shock:
Kudos for tackling it!
MaryAnn

Dvdvorle
Posts: 33
Joined: April 18th, 2020, 7:36 am
Location: The Netherlands

Post by Dvdvorle » August 4th, 2020, 12:40 pm

Thanks! Section 5 is ready for PL.
Dominique - always open for CC!

Kitty
LibriVox Admin Team
Posts: 24546
Joined: March 28th, 2014, 5:57 am

Post by Kitty » August 14th, 2020, 12:31 pm

Hello Dominique

wow a big project you have set yourself here. I just listened to your first section, to assess whether I could do it. I don't speak Dutch, but I speak very well German and Luxembourgish, so I figured, it might not be too far off the mark ;) And indeed, I understood basically everything, and trusting you that you pronounce your mother tongue correctly :lol: I soon get the hang of how the spelling is pronounced.

So if you want, I can assist as DPL in this project. I have a lot of DPL jobs, so I cannot promise a very fast feedback immediately, also, the concentration in an unfamiliar language is quite exhausting, so I cannot do too many sections in one go, but I will stick with it till the end, if you do.

So for section 1 I have two small notes:

> for the intro disclaimer, in a solo you can use the "abbreviated" disclaimer from the second section onwards. I don't know if you want to use that, you don't have to if you don't want to. But if you do, and if you read the introduction as well, than this here is your second section and you can change the disclaimer. Also, maybe you don't know, you can opt to leave out the introduction, if you wish, it's optional, just like the footnotes. So if you don't read the introduction, then of course this section is the first and you need the long disclaimer.

> at 1:01: (p. 1) "ik weet niet wel" - I hear a bit more, something like "ik shall nie weet te wel" - ok since I am not familiar with the language, I cannot decide whether this is changing the meaning at all. So I leave it up to you if you want it word perfect or not. I will continue checking with the text, otherwise I cannot find any errors. I will note down everything I notice, and if you decide it doesn't change the meaning, then you can leave it, if it's not too much discrepancy (of course).

Interesting that you also include the footnotes. In fact, if you don't want to, you can leave them out, it's up to you. But I found them very interesting, so good choice. :thumbs: I would only say for future recordings, try not to exceed more than 2 seconds of silence between paragraphs (or footnotes). It feels awfully long for a listener to have such a long silence before the text starts again.

So there is no need to re-record it all from scratch ! In fact, it's too much work for both of us if you do ! (so don't :lol: ) If you want to edit, just re-record that one sentence and copy/paste it in your masterfile. :)

Will try to do section 2 tomorrow.

Sonia

MaryAnnSpiegel
LibriVox Admin Team
Posts: 15924
Joined: February 23rd, 2009, 4:37 pm
Location: Chicago, IL

Post by MaryAnnSpiegel » August 14th, 2020, 7:32 pm

Thanks for helping out Kitty! Add another language to your repertoire!

MaryAnn

Post Reply