[SVENSKA] Johann Sebastian Bach (1922) av Norlén, Karl Gunnar [Musik]

Suggest and discuss books to read (all languages welcome!)
Post Reply
LectorRecitator
Posts: 76
Joined: October 6th, 2018, 1:34 pm

Post by LectorRecitator » January 18th, 2019, 9:46 am

Detaljer

∙ Titel: Johann Sebastian Bach
∙ Författare: Norlén, Karl Gunnar (1884–????)
∙ Förlag: J. A. Lindblads Förlag
∙ Datum: © 1922

Beskrivning

En kort studie om Bachs liv och arbete.

"Del är ingen svar sak att räkna de monografier vi äga över musikhistoriens heroer. Den musikhistoriska vetenskapen är ju över huvud ej gammal, och först under det sista decenniet har i vart land ett mera målmedvetet arbete inom denna disciplin hedrivits. Ej underligt alltså, att vi befinna oss i hörjan och att många och stora uppgifter vänta på att upptagas till behandling. Att emellertid ännu ingen pä vart språk mera ingående sysslat med den mest geniale och egenartade musiker, som kanske någonsin existerat, med Johann Sebastian Bach, det måste framkalla en viss förvåning. Under det att Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Brahms, Liszt, Wagner o. s. v. hava funnit sina svenska skildrare, äga vi intet sammanhängande arbete över den berömde "Tomaskan torn", visserligen delvis förklarligt, ty Bach skrev aldrig vare sig operor eller orkestersymfonier eller kammarmusik, åtminstone ej i den bemärkelse, vari vi fatta dessa uttryck i våra dagar. Och hans tonsättningar äro med sin komplicerade struktur ofta sä pass svara, att det fordras ett kärleksfullt studium för att intränga i deras underbara skönhetsvärld. Det är svart för genomsnittsmusikern och ännu svårare för den stora allmänheten."

(Av Inledning)

Läsbarhet

169 sidor uppdelad i 12 sektioner. Många bilder i text. Den innehåller fragment från partitur.
Total (exklusive Systematisk förteckning över Bachs kompositioner): Ungefär 160

Länkar

https://archive.org/details/johannsebastianb00norl/page/n2
«ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ»/"the unexamined life is not worth living"

(Plato, Apology: 38a. Translated by H. N. Fowler)

History Of Sculpture
R. W. Livingstone
Ancient Greek Literature
A. Fortescue

Post Reply